- PALIO-SZÓTÁR -

Kifejezések és szólások

Alfiere:
zászlóvivő - az a résztvevő, akinek a korabeli Díszmenetben a zászlóval kell ügyesen bánnia
Alleata:
szövetséges (baráti) városnegyed
Alzata:
felhajítás – A zászlódobálás során a zászlós teszi a zászlóval. Úgy történik, hogy a selymet a nyél köré tekeri, majd a magasba hajítja a zászlót, amely merőlegesen fog visszaesni, mivel a nyelében ólom van.
Andazzo:
„a lefolyás” -ahogyan az események történnek, általában pesszimista felhanggal, mint pl.: „nem jól megy ez így”
A pelo:
szőrén – nyereg nélkül megülni a lovat, mint pl. a Palio-n
Balzana:
ez a neve Siena város címerének, a színe fekete-fehér
Bandiera:
zászló – A városnegyed zászlaja. Két része van: a „nyele”, amelynek a végében ólom van, hogy a felhajítás után függőlegesen essen le, valamint a „selyem” (többnyire nagyon drága anyagból való kelme, amin a Városnegyed jelképe látható).
Benedizione del cavallo:
a ló megáldása - A városnegyed templomában történik a Palio napján 15 órakor, illetve 15 óra 30-kor. Ez az egyetlen olyan alkalom, amikor állat bemehet a templomba, és áldást kap.
Baratto:
csere – Az a figura, amit két zászlódobáló hajt végre a zászlódobálás alatt. A két zászlós külön-külön dobja fel a zászlóját úgy, hogy a magasban megcserélődjenek, és mindegyikük a másik zászlóját kapja el.
Barbaresco vagy barberesco:
lovász – A Palio-n futó ló gondozója. Nem azonos a lovassal.
Barbero:
Az a ló, amelyik a Palio-n fut, jelent egyszersmind fából, vagy terrakottából készült (általában kézzel festett) golyót is, amin a városnegyedek színei vannak.
Bercio:
ordítás (toszkán tájszó)
Beverone:
„kotyvalék” – koffeines-cukros keverék, amelyet még régen a lovaknak adtak a verseny előtt, ma már tulajdonképpen nem létezik
Bombolone:
nagyon jó ló
Boncitto:
rendes, ügyes, jó fiú
Bordello:
olyan fiatal, aki a Palio idején kiemelkedik a többiek közül abban, ahogy „városnegyed lakói szenvedélyét” kinyilvánítja
Braccialetto:
karos gyertyatartó – díszes, árammal, vagy olajjal égő lámpák, amelyekkel ünnepek alkalmával Siena városrészeit kivilágítják
Brenna:
gebe - sovány, lestrapált ló
Bufalate:
„bivalyfuttatás” – olyan versenyek, ahol bivalyokkal versenyeztek, egészen az 1600-as évek végéig
Camerlengo:
a Kamarlengo – a Városnegyed pénzének kezelője
Campanina:
kisharang, csengettyű – A Városnegyed oratóriumában levő kisharang, az ünnep estéjén egyfolytában szól, így adják tudtul a Palio-n szerzett győzelmet. Ez a neve annak a hagyományos, a Városnegyed színeit viselő terrakotta csengettyűnek is, amelyet december 13-án, Szent Luca ünnepén lehet vásárolni.
Campanone:
ld. Sunto
Canape:
rajtkötél - az a vastag kötél, amely előtt a Rajtbíró az indításhoz próbálja felsorakoztatni a lovakat a próbákon és a Palio-n
Càntero:
éjjeli edény
Capitano:
kapitány – A Városnegyed képviselője, aki irányítja és kormányozza azt a Palio napjaiban, és csapatával kidolgozza a verseny taktikáját. Nő is lehet.
Cappotto:
„kabát” – megnyerni a Palio-t ugyanabban az évben júliusban és augusztusban is
Carriera:
vágta – a lovak futása a Palio-ért való küzdelemben
Carroccio:
hadiszekér – Ökrök által vont szekér, a közösség szabadságának szimbóluma, amely a korabeli Díszmenetet zárja, rajta hordozzák a „Rongy”-ot ( a Selyemzászló becézése).
Casato:
A cél előtti emelkedő kanyar a téren. A korabeli Díszmenet is a Casato kapuján lép be a térre.
Cavalli:
„átadni a lovakat” – a lovak átadása nyilvános sorsoláson a Palio-n résztvevő Városnegyedeknek
Cencio:
a „Rongy” – a festett Selyemzászló, a verseny győztesének jutalma
Chiarina:
harsona – régi korból származó hosszú trombita, amelynek hangja a különféle ünnepeket jelzi
Citto:
fiú, de jelent nem hivatalos vőlegényt is
Comparsa:
a Városnegyedet megszemélyesítő kosztümösök együttes csoportja
Contradaiolo:
városnegyed lakó – aki a Városnegyedhez tartozik
Cordellina:
„cselszövés” – néhány ember által mások kárára kötött, meg nem engedett egyezség
Cuffia:
főkötő – A Palio jelképrendszerében az a Városnegyed viseli a főkötőt, amelyik a leghosszabb ideje nem nyert Palio-t.
Daccelo!:
„ide vele!” – Ezt kiabálják a városnegyed lakók, amikor a Bírák Páholya alatt a Palio-t követelik.
Dare la mossa:
indítani – amikor a nekifutó eléri a hátsó kötél tartóját
Dirigenza:
Vezetőség – a városnegyed lakóknak az a csoportja, amely a Városnegyedet irányítja
Drappellone:
a Selyemzászló – az a festmény, amelyet a győztes Városnegyednek adnak át
Duce:
hadvezér – a Városnegyedet megszemélyesítő csoport főalakja
Entrone:
a Nagykapu – valamint a Városháza nagy udvara, ahonnan a Palio-n résztvevő tíz városnegyed lovai kijönnek
Estrazione:
sorshúzás – amikor kisorsolják a Palio-n futó városnegyedeket
Extra-moenia:
ami a város falain kívül van
Fare buio:
besötétedni – amikor túl sokáig húzódik el az indulás
Fare la masa:
„masszírozni” – gyors mozdulatokkal dörgölni valakinek a fejét az ujjbütykökkel
Fare pulito:
„kipucolni” – amikor a pálya takarító személyzete végigvonul a pályán a próbák és a Palio előtt
Fazzoletto:
kendő, amelyet a városnegyed lakók a nyakukba kötnek, így jelezve a Városnegyedhez tartozásukat
Fiancare:
előrehajtás – ezt teszi a lovas, hogy a ló elinduljon
Filusè:
Játék, amit a városnegyedekben lefelé fordított poharakkal játszanak, aki eltéveszti, annak innia kell!
Figurino:
az a személy, aki a Városnegyedet megszemélyesítő csoportban benne van
Fitticchiume:
„gabalyodás” – kis helyen összezsúfolt emberek, vagy tárgyak halmaza
Fogata:
„ütközés” – amikor valaki hirtelen nekimegy valakinek
Fottìo:
„halom” – valaminek a nagy mennyisége
Ganzo:
„kópé” – ravasz, de rokonszenves ember
Gazzilloro:
földműves
Gotto:
„korsó” - borospohár
Gualdrappa:
díszes lótakaró – az a takaró, amelyet a parádékon a ló hátára tesznek
Imperiale:
„császári” – a Zsiráf Városnegyedének rangja
Impiastro:
„pióca” – olyan idegesítő ember, aki folyton másokat nyaggat
Infamona:
kb. „az elvetemült” – a Lúd Városnegyedének népszerű titulusa
Lezzo:
„tahó” – izgága, modortalan ember
Locco:
bárgyú, butácska
Lotro:
mohó, falánk
Maestro di Campo:
Szertartásmester – rendező-féle, aki a Városnegyedek korabeli Díszmenete alatt a Palotainasok segítségével ügyel a Díszmenet lefolyására
Magistrato delle Contrade:
a Városnegyedek Magisztrátusa – a 17 Városnegyed elöljáróinak legmagasabb szintű gyülekezete
Mangia:
ld. Torre del Mangia.
Mangino:
segéd – az az ember, aki a Palio előtti éjszakán a Városnegyed nevében, a Kapitánnyal együtt tárgyal (megállapodik) a többi Városnegyeddel
Maria Mater Gratie:
A városnegyed lakók éneke a Madonna tiszteletére a testvér-városnegyedek templomaiban évenként tett látogatások alkalmával. A Palio-n aratott győzelem után is eléneklik.
Masgalano:
A Palio-n a korabeli Díszmenet alatt legszebben öltözött és legösszehangoltabban mozgó kosztümös csoport kapja. Spanyol eredetű szó: «mas galan», ami annyit tesz: a legelegánsabb.
Materassi:
matracok – a San Martino-kanyarban vannak felfüggesztve, hogy tompítsák a lovak és lovasok ütközésének erejét
Mazziere:
pálcavivő szolga (liktor) – a Városnegyedek felvonulásásn vesz részt
Mi'!:
„figyu!” – a „figyelj!” rövidítése
Mira!:
figyelj!”
Moccolare:
káromkodni
Monta:
„futamra szerződtetett zsoké” – lovas, aki a próbákon és a Palio-n lovagolja a lovat
Mortaretto:
(köznyelven mortaletto) mozsárágyú – Kicsi, de hangos kartács, amelynek lövésére a Palio-n résztvevő 10 városnegyed kijön a Palazzo Pubblico Nagykapuján és a rajthoz megy. Három mozsárágyúlövés jelzi a Palio-n a győzelmet.
Mossa:
rajt – az a hely, ahol a Palio-n résztvevő 10 városnegyed az induláshoz gyülekezik
Mossiere:
rajtbíró – Ő kapja azt a nehéz feladatot, hogy a lovakat a két rajtkötél között felsorakoztassa , majd amikor belép a nekifutó, megadja a jelt a Palio indítására.
Nazzicare:
kutatni, motozni
Nerbo:
ökörbőr korbács – Kiszárított ökör-inakból készül, amellyel a lovasok egymást ütlegelik, és a lovukat serkentik.
Nerbo Legato:
„összekötött korbács” – A városnegyedek között kötött egyezség arról, hogy hogyan viselkednek egymással a verseny alatt. Főleg a rajtkötelek között kell szigorúan betartani, kizárás terhe mellett (ellentéte az „oldott korbács”).
Nocchino:
„koki” – ujjbütyökkel fejre adott ütés, mindig csak viccelődő, és nem támadó helyzetben
Nobile:
„nemes” – a Sas, Hernyó, Kagyló és Lúd Városnegyedeinek rangja
Nonna:
„Nagymama” – Így nevezik azt a városnegyedet, amelynek „szorítja a fejét a főkötő”, azaz a legrégebben nem nyer Palio-t.
Otto:
nyolc – a zászlódobálók számára a zászló forgatásakor kiszabott alapmennyiség
Palcaiolo:
„tribünös” – az emelvények tulajdonosa
Palchi:
emelvények (páholyok) – Fából és vasból épített szekezet, amelyet a Piazza del Campo-n körben állítanak fel, ide ülhetnek – jegy ellenében – a nézők.
Palio:
a győztes városnegyednek adott festmény, fölötte egy ezüsttányér
Palio dei barberi:
„golyós Palio” – a Városnegyedek színeire festett üveggolyókkal, lejtőn játszott játék
Parata:
„védőállás” – az a lovas, aki elállja egy másik városnegyed útját
Partiti:
megállapodások – Titkos egyezségek, amelyeket a Palio előtti éjszakán a segédek és a Kapitány kötnek, hogy szövetségeseket szerezzenek saját előnyükre, vagy az ellenfél városnegyed hátrányára.
Passare da Busseto:
„Bussetóból jönni” – arra mondják, akit megvertek
Passeggiata storica:
az a Díszmenet, amely megelőzi a Palio-t
Passo della Diana:
Diana-lépés – az az ütem, amely a dobokon felhangzik
Pelo:
lásd: A pelo
Pettone:
„szájhős” – olyan ember, akinek akkor nagy a szája, amikor tudja, hogy van, aki megvédje
Piatto:
tányér – Súlyos, nagy ezüsttányér a Palio festménye fölött. Ehhez kötödik az ún. „tányér vacsorája”, amelyen a Palio-t megnyert Városnegyed lakói vesznek részt. Az asztalfőn a győztes ló, a lovasa, és a Városnegyed legfontosabb személyei.
Piombo:
ólom – a zászló végében van, ami hozzásegíti a zászlót, hogy a feldobás után függőlegesen essen lefelé
Poro:
szegény
Prior:
„Prior” – a Bagoly Városnegyedének rangja
Prior - ő vezeti egész évben a Városnegyedet, ellenőrzi annak tevékenységeit és rendezvényeit
Prove:
próbák – Hat van belőlük, a sorsolás estéjén van az első, a Palio reggelén pedig az utolsó. Arra szolgálnak, hogy a lovak és a lovasok szokták a pályát.
Prove notturne:
éjszakai próbák – két nappal a sorsolás előtt, hajnalhasadáskor tartják, hogy megfigyeljék a lovak állapotát
Pugna:
„csata” – Régi sienai játék, a Piazza del Campo-n játszották. Olyan ökölvívás volt, amelyet csupasz kézzel, és más, zúzódást, akár halált okozó tárggyal műveltek.
Punto:
„folt” - senki.
Rincorsa:
„nekifutó” – A rajtbíró a Palio-n futó tíz Városnegyed közül kilencet felsorakoztat a két rajtkötél között, míg a tizediknek (ez a „nekifutó”), amely kívül marad, az a feladata, hogy elindítsa a versenyt azzal, hogy vágtában hagyja el a hátsó kötél tartóját.
Ringollata:
„lenyeletni a békát”, „lenyomni a torkán” – amikor egy városnegyed nagyon rövid idővel az ellenfele utolsó győzelme után győz a Palio-n
Rione:
városrész – a városnegyed területe
Ripurgato:
„csúffá tett” – az a városnegyed lakó, aki látta győzni az ellenfél városnegyedet, vagy pedig az, aki annak ellenére sem nyerte meg a Palio-t, hogy kiváló lovat kapott
Rivenduto:
„elpasszolt” – az a városnegyed lakó, aki városnegyedet cserélt
Rotellini di Palazzo:
„fogaskerekek” - „Palotainasok” - A Korabeli Díszmenetben láthatók. A Szertartásmester utasításait követve a felvonulás gördülékenységét segítik elő.
Salva:
„oltalom” – a Kapitányok közötti egyezség, amelyben győzelem esetére kölcsönösen pénzt ígérnek egymásnak
San Martino:
95 fokos lejtős kanyar: ezen a legnehezebb túljutni. Balfelől vannak a matracok, hogy eséskor védjék a lovakat és lovasokat.
Sbandierata:
zászlódobálás – A 17 városnegyed játéka a zászlókkal. A korabeli Díszmenet alatt a zászlódobáló végzi.
Scangeo:
botrány, zűrzavar
Sciabordito:
„gyagya” – bárgyú, hülye, üresfejű, „hígagyú”
Sciapo:
íztelen – sótlan, lehet emberre is mondani.
Scosso:
Az a ló, amelyik a Palio alatt fut tovább, miután ledobta a lovasát. A győzelem akkor is érvényes, ha a ló lovasa nélkül fut be a célba.
Seggio:
a Városnegyed Elnöksége
Sfaragliata:
a városnegyedek közötti verekedés
Sgabelli:
„ugródeszkák” – olyan városnegyedek, amelyek mások kezére játszanak
Signori del brio:
„az ünnepi urak” – Nemes sienai polgárok küldöttsége, amelyet a nép azért választott, hogy a Palio sikerét pénzzel és felügyelettel elősegítse. Manapság ezt a küldöttséget „az Ünnep megbízottjai”-nak nevezik, és már nem nyújtanak pénzbeli támogatást.
Società:
egyesület – az a hely, ahol a Városnegyed lakói év közben összejönnek
Soprallasso:
parádésló – A korabeli Díszmenetben használt hátasló, ezen ül a Városnegyed lovasa. Ezzel kímélik a versenyen futó lovat, amelynek hamarosan versenyznie kell.
Soppresse:
kihaltak – hat kihalt városnegyed van: Kakas, Oroszlán, Medve, Tölgy, Vipera, Vitéz
Soverchiare:
túlszárnyalni – ügyességben és szerencsében felülmúlni egy másik városnegyedet
Sovrana:
„királyi” – a Tarajos sül Városnegyedének rangja
Spennacchiera:
tollbokréta – a Városnegyed színeit viselő, szövetből készült tárgy, amelyet a ló homlokára helyeznek
Spiegare:
kibontani – kibontani a zászlókat a tiszteletadáshoz és zászlódobáláshoz
Staff Palio:
a városnegyed lakók csoportja, akik a Kapitánnyal döntenek a verseny taktikája felől
Stamburata:
dobszó – a dob hangja, ami a zászlódobálókat kíséri
Stecconato:
kerítés - a pálya határait jelölő, fából készült szürke kerítés
Stianto:
váratlan, nagyon erős ütés
Straordinario:
rendkívüli – az a Palio, amelyet különleges alkalmakkor futnak
Sunto:
a Torre del Mangia. Nagyharangja
Te Deum:
a "Maria Mater Gratiae" kezdetű hálaének hibás elnevezése (ld. feljebb)
Tegame:
„serpenyő” – nagyon csúnya lány
Tondino:
„körözés” – mielőtt belépnek a két kötél közé, a lovasok köröznek a lovakkal, hogy a feszültséget oldják
Tratta dei cavalli:
a lovak szemléje – Parádés szemle, ahol azokat a lovakat mutatják be, amelyeket a város vezetői által felkért állatorvosok alkalmasnak találtak arra, hogy közülük kerüljön ki az a 10 ló, amely a Palio-n futhat. Mindegyiket kipróbálják, hogy meggyőződjenek alkalmasságukról és fizikai állapotukról. Az alkalmatlanokat kiselejtezik. Az esemény délelőtt történik, június 29-én és augusztus 13-án.
Torre del Mangia:
a sienai Városházából kiemelkedő magas torony
Tritello:
amikor többen is leesnek a lóról, összegabalyodnak, és súlyos sérülések történnek
Trofea:
részegség
Trombone:
„nagyágyú” - nagyon jó ló
Tufo:
A gyűrű alakú pályát beborító keverék föld. A próbák előtti napon terítik le, és a Palio utáni napon szedik fel.
Turbina:
részegség
Verrocchio:
emelvény – ezen az emelvényen áll a rajtbíró, és itt található a rajtszerkezet is
Verrocchino:
a második (hátsó) kötél tartóját kifeszítő eszköz
Zizzola:
„csekélység” (toszkán tájszó) – kb. „feketeleves”
Zucchino:
a Városnegyed színei hordozó fejfedő, amit a lovasok viselnek, hogy védve legyenek eséskor, és az ellenfél korbácsütéseitől
     vissza a kezdő oldalra