- A KORABELI DÍSZMENET -

Amikor a bronz hangja hull a térre

A korabeli Díszmenet már a Palio előtti időkben, a sienai ünnepek kezdeteitől fogva létezett, mint a polgárok ünnepélyes történelmi, győzedelmi rendezvénye. Mai formájában a régi Sienai Köztársaság jelentőségét, intézményeit, szokásait mutatja be, különös tekintettel a Városnegyedekre, amelyek a Kosztümösöknek (Comparse) nevezett, korabeli kosztümökbe öltözött csoportjaik megjelenítésével a Díszmenet lényegét alkotják.A mostani, 1981-ben bemutatott kosztümök terveit a városi elöljáróság irányítása szerint sienai művészek csoportja (Morichelli, Olla, Pollai) készítette, a reneszánsz hagyományok ikonográfiája és festett modelljei alapján.
A kosztümök megvalósítását, amihez a Monte dei Paschi di Siena jelentős anyagi segítséget nyújtott, a városi elöljáróság irányította, valamint maguk a Városnegyedek, akik a kosztümöket a saját múzeumukban őrzik.
A Piazza del Campo-n napjainkban felvonuló korabeli Díszmenet 14 csoportból áll, összességében mintegy 700 szereplővel.
A Palio napjának délutánján az Igazságügyi Palota udvarán már korán gyülekeznek a Városnegyedeket képviselő kosztümös szereplők, velük a városi elöljáróságot megszemélyesítők egy része, majd a Campo Szertartásmesterének vezényletére a Dóm téren, a Székesegyház mellett, a tömeg szoros sorfala között vonulni kezdenek a Via del Capitano, Piazza Postierla, Via San Pietro, Via del Casato di Sopra e Via del Casato di Sotto útvonalon, ahol csatlakoznak hozzájuk a többi, városi elöljáróságot megszemélyesítő szereplők is. A korabeli Díszmenet a „Sunto” első kondulására lép a térre. A „Sunto” a Mangia torony nagyharangja, amelyet 1665-ben a város Királynőjének és védelmezőjének, a Mennybe felvett Szűz Máriának szenteltek. Több „nép harangja” is volt a toronyban, ez a mostani a legújabb, a legelsőt 1344-ben helyezték oda.
A Díszmenet egész ideje alatt „a bronz hangja hull a térre”, amint azt a maga Palio-jában írta Eugenio Montale.
17 pár zászlós – zászlódobáló hordozó – meg-megáll a tér kijelölt pontjain, és dobpergés hangjára bemutatja a „zászlódobálást”.
A „zászlódobálás” különféle mozdulatokból áll, a „bravúrokat” változó ideig tartó figurák együttese alkotja, amelyeket a 17 városnegyed iskolái szabnak meg, és nemzedékről nemzedékre örökítenek tovább. A zászlódobálás csúcspontja a látványos utolsó „felhajítás”.
Két megállás között a Kosztümösök a „Diana-lépés” ritmusára vonulnak, a Palota zenészei Formichi mester Palio-indulóját, az Állami kürtösök ezüst harsonáikon az ünnep dallamát játsszák. A Díszmenet legfontosabb eseménye a Hadiszekér vonulása, amely a Köztársaság egykori győzelmi szekerének újkori megjelenítése, rajta pedig a Palio, a festett Selyemzászló, a győzelmi díj.
Ahogy körbejártak a téren, a Kosztümösök helyet foglalnak a számukra kijelölt emelvényen, és amint a Palio-t felvonták a bírák emelvényére, a 17 zászlós mindegyike a saját dobosa ritmusára bemutatja a Győzelmi zászlódobálást (ezt akkor vezették be, amikor végetért az I. világháború).
Eldördül a mozsárágyú, a lovasok lovaikon ülve kijönnek a Városháza Nagykapuján, kezdődik a verseny.
A XIX. sz. legelején a város elöljárósága két történelmi jelentőségű rendszabályt léptetett életbe, mindkettőt Forteguerri gonfaloniere rendelte el 1802-ben. A vonatkozó rendelkezés kimondta, hogy „a lovasok nem foghatják vissza a lovakat, illetve nem ütlegelhetik egymást mindaddig, amíg az indítás meg nem történt, a rajtkötél le nem hullott és teljesen el nem hagyták a Bíró urak páholyának vonalát, ennek be nem tartása börtönnel büntetendő...”.
Ezzel sikerült csökkenteni az olyan szégyenteljes látványok számát, amikor a lovasok már az indulás előtt korbácsukkal ütlegelték egymást.
A Városi Magisztrátus másik intézkedése az volt, hogy kétfelé osztotta az augusztus 15-i „hosszában futott Palio” győztesének járó mindenkori díjat, ami egy 110 tallér értékű piros bársony zászló volt. Attólfogva a „hosszában futott Palio” győztesének 70 tallér, a „körbe futott Palio” győztes Városnegyedének pedig 40 tallér készpénzt adtak. Ezzel véget ért az a régóta tartó folyamat, amellyel a Palio-t kívánták közismertté tenni, és amely által mindenki ünnepe, a város hivatalos ünnepi alkalma megújult.
A Toszkánára nehezedő francia uralom azonban drasztikus változást hozott a zászlók díszítésében. Az Alpokon túli ország egyenlőségi törekvéseinek mintájára 1808 és 1813 között a Selyemzászló heraldikáját a verseny részvevőinek egymásba fonódó egyszerű kezdőbetűire szűkítették, a dísztelen monogramokat pedig hamarosan elnyomta Napóleon császár hatalmas címere.
A korabeli Díszmenet sorrendje

16 óra 30 (július), 16 óra (augusztus) – A városi rendfenntartók elkezdik szabaddá tenni a pályát a Campo-n.

17.20 óra (július), 16 óra 50 (augusztus) – A korabeli Díszmenet belép a Piazza del Campo-ra.

1. csoport
6 állami Pálcavivő - az állami lovas Zászlóvivő lovászmesterével 4 Kapitánya körében - 12 Palotadobos - 18 állami Harsonás ezüstharsonával - 30 Palotazenész hangszerekkel - az egykori Siena állam városainak, Podesztáinak, földbirtokainak és várainak 67 zászlóvivője - Massa Marittima városának (Borgo, Città Nuova, Città Vecchia) dobosa, zászlóvivője és három számszeríjásza - Montalcino városának dobosa, zászlóvivője és 4 íjásza

2. csoport
a Capitano del Popolo zászlóvivője - a Capitano del Popolo 3 apródja, pajzs-, sisak- és kardvivői - a lován ülő Capitano del Popolo és lovászmestere – a „Városharmadok” 3 lovas Gonfaloniere-je lovászmestereivel - a „Városharmadok” 3 lovas Centurio-ja lovászmestereivel – a „Városharmadok” községeinek 3 lovas Kapitánya lovászmestereivel

3. csoport
A sienai Egyetem képviselői
2 dobos – zászlóvivő – Rektor – 4 tanár – 4 diák

4. csoport
A Céhek Testülete
a Kereskedők 2 dobosa - a Kereskedők zászlóvivője - a Kereskedők 3 Magisztere – minden városnegyed lakóinak 6 képviselője, előttük lépdel a Zászlóvivő, aki a minden Városnegyedre jellemző céh jelvényét viszi

Sas (Jegyzők) – Hernyó (Selyemszövők) – Csiga (Cserzővargák) – Bagoly (Cipészmesterek) – Sárkány (Pénzváltók) – Zsiráf (Festők) – Tarajos sül (Kovácsmesterek) – Egyszarvú (Aranyművesek) – Farkas (Pékmesterek) – Kagyló (Fazekasok) – Lúd (Kelmefestők) – Hullám (Asztalosok) – Párduc (Fűszerkereskedők) – Erdő (Szövőmesterek) – Teknőc (Kőfaragó mesterek) – Torony (Gyapjúkártolók) – Kosvölgye (Selyemkereskedők)

5. csoport
apród a Masgalano-val – kísérete 2 apród

6. csoport
A versenyen résztvevő 10 városnegyedet megszemélyesítő csoportok
Mindegyikük összetétele a következő:
1 dobos – 2 zászlóvivő – „Hadvezér” 2 páncélos apróddal – a Városnegyed jelvényét hordozó főapród, kétfelől a katonai testületek zászlóját hordozó egy-egy apród – a díszruhás versenyző lovas a parádéslovon (ez a Soprallasso), amelyet egy lovászmester vezet kötőféken – a versenyló (Barbero)
A Palio-n résztvevő városnegyedek a sorsoláson megállapított sorrend alapján vonulnak fel.

7. csoport
Két sorban 6-6 apródgyermek szimbolikus babérfüzért hordozva választja el az ezen a Palio-n nem versenyző városnegyedeket.

8. csoport
A versenyen részt nem vevő 7 városnegyedet megszemélyesítő csoportok
Mindegyikük összetétele a következő:
1 dobos – 2 zászlóvivő – „Hadvezér” 2 páncélos apróddal – a Városnegyed jelvényét hordozó főapród, kétfelől a katonai testületek zászlóját hordozó egy-egy apród

9. csoport
lovászmester vezeti azt a 6 lovagot, akik a már nem létező Városnegyedeket képviselik (Kakas, Oroszlán, Medve, Tölgy, Vitéz, Vipera)

10. csoport
a számszeríjászok zászlóvivője – a számszeríjászok Kapitánya – 2 dobos – 4 íjász - 4 számszeríjász nagy számszeríjjal – 16 számszeríjász kis számszeríjjal

11. csoport
a Fővezér lovát lovászmester vezeti, 4 pikás gyalogkatona kíséri

12. csoport
4 marhapásztor kíséretében a négy fehér ökör-vonta Hadiszekér (Carroccio) következik, rajta a Palio, 4 Büntetőszéki szolga, 6 kürtös, egy Palio-hordozó szolga, és egy apródinas, aki a „csataharangot” húzza meg. A Hadiszekeret 8 pikás gyalogkatona kíséri.

13. csoport
Lovászmester által vezetett lovon 6 lovag, mindegyikük egy-egy régi sienai családot képvisel: Pannocchieschi, D’Elci, Piccolomini, Salimbeni, Salvani, Tolomei, Ugurgieri.

14. csoport
6 apródgyermek babérfüzért hordozva zárja le a Díszmenetet

     vissza a kezdő oldalra