- A PALIO IDŐPONTJAI -JÚNIUS 29. ILLETVE AUGUSZTUS 13. 7 ÓRA - A válogató próbán résztvevő lovak bemutatása (batterie).

JÚNIUS 29. ILLETVE AUGUSZTUS 13. KB. 9 ÓRA - Kezdődik az ún. "szemle", vagyis az az esemény, amikor a lovakat kiválasztják a Palio-n résztvevő tíz Városnegyednek. Az állatorvosok által megvizsgált és megfelelőnek talált lovakat csoportokra osztják, próbaképpen három kört tesznek meg a téren, hogy meg lehessen győződni a pályához való alkalmasságukról. Amint az összes csoport körbefutott, a Kapitányok a Polgármester jelenlétében kiválasztják a tíz lovat.

JÚNIUS 29. ILLETVE AUGUSZTUS 13. 12/13 ÓRA - A Palazzo Pubblico előtt felállított emelvényen megtartják a sorsolást: minden lóhoz párosítanak egy Városnegyedet. Minden átadáskor a Lovász átveszi a nekik kisorsolt lovat, és a városnegyed lakóinak kíséretében az istállóba vezeti.JÚNIUS 29. 19.45 ÓRA, ILLETVE AUGUSZTUS 13. 19.15 ÓRA - A Palio-t megelőző hat próbából az első. A próbák alapján lehet megállapítani, hogy a ló és a lovas milyen formában vannak. A lovat a Városnegyed istállójából a Nagykapuhoz minden próbára a városnegyed lakóinak népes csoportja kíséri, menet közben többnyire hagyományos dalokat énekelnek.

Ahhoz, hogy meg lehessen nézni a próbákat, helyet kell foglalni a téren, vagy egy emelvényen, még mielőtt "kipucolnak", azaz a Rendőrség ki nem ürítette a pályát. Ez érvényes a többi próbán is.

Minden Városnegyed választott magának egy lovast, akit tetszése szerint cserélgethet, egészen a Palio reggeléig. A lovat azonban nem lehet lecserélni. A lovak abban a sorrendben állnak a rajtkötélhez, amely szerint a Palio estéjén a Díszmenetben a Térre lépnek be.

JÚNIUS 30. ILLETVE AUGUSZTUS 14. 9 ÓRA - Második próba. Az előző estéhez képest ellenkező sorrendben állnak a rajtkötélhez.

JÚNIUS 30. 19.45 ÓRA, ILLETVE AUGUSZTUS 14. 19.15 ÓRA - Harmadik próba. Az a sorrend a rajtkötélnél, ami a sorshúzás szerint volt a lovak átadásakor.

JÚLIUS 1. ILLETVE AUGUSZTUS 15. 9 ÓRA - Negyedik próba. Az előző estéhez képest ellenkező sorrendben állnak a rajtkötélhez.

JÚLIUS 1. 19.45 ÓRA, ILLETVE AUGUSZTUS 15. 19.15 ÓRA - Főpróba. A kötelek közé annak a számnak a sorrendjében lépnek be a lovak, amelyet a sorshúzáskor a fülükön viseltek.

JÚLIUS 1. ILLETVE AUGUSZTUS 15. KB. 20.30 ÓRA - Vacsora a főpróba tiszteletére. A Palio-n résztvevő minden Városnegyedben a lovagi torna résztvevőinek tiszteletére vacsorára gyűlnek össze vezetők, városnegyed lakók, vendégek, turisták is. A díszasztalnál a lovas ül a Városnegyed vezetőivel. Dalok, tósztok, a Városnegyed sikerére vonatkozó előjelek találgatása folyik.
A vacsorák befejeztével minden Városnegyed Kapitánya segédeivel felkeresi a baráti és szövetséges Városnegyedek vezetőit, hogy megegyezzenek velük abban, hogy a saját, vagy a baráti Városnegyedet győzelemre segítsék, illetve az ellenfél Városnegyedet akadályozzák benne: mindezt adott szóra.

JÚLIUS 2. ILLETVE AUGUSZTUS 16. 7.45 ÓRA - A Városháza előtti Kápolnában az érsek celebrálja "a Lovas miséjét".

JÚLIUS 2. ILLETVE AUGUSZTUS 16. 9 ÓRA - A "Próbaféle". Azért nevezik így, mert a Városnegyedek teljes érdektelensége kíséri. Ez után a próba után a Kapitányok és a lovasok egybegyűlnek a Városházán, hogy a lovasok nevezzenek a versenyre, és ekkor mutatják be nekik a zubbonyukat, amit a versenyen fognak viselni.

JÚLIUS 2. 15.30 ÓRA, ILLETVE AUGUSZTUS 16. 15.00 ÓRA - A ló és a lovas megáldása. A versenyen résztvevő városnegyedekben a Díszmenet szereplőinek beöltözését követően a saját kápolnájukban történik a ló és a lovas megáldásának rítusa. A pap szinte parancsként hangzó jókívánsággal fejezi be a misztikus rítust: "Menj és térj vissza győztesen!"
Ezután a városnegyedek személyiségei és a városi Elöljárók megszemélyesítői átvonulnak a történelmi városrészen, megállnak a Piazza Salimbeni-n, a Nemesi kaszinónál, a Palazzo Chigi Saracini előtt, majd a Dóm téren, ahol a zászlódobálás történik.

JÚLIUS 2. 16.30 ÓRA, ILLETVE AUGUSZTUS 16. 15.50 ÓRA - A Díszmenet indulása a Kormánypalota udvaráról a Dóm térre, hogy azután a Piazza del Campo-ra érjenek.

JÚLIUS 2. 17.20 ÓRA, ILLETVE AUGUSZTUS 16. 16.50 ÓRA - A korabeli Díszmenet az első próba sorrendjében belép a térre.

JÚLIUS 2. 19.30 ÓRA, ILLETVE AUGUSZTUS 16. 19.00 ÓRA - A Selyemzászlót felvonják a Bírák Páholyába, közben a 17 zászlós bemutatja a zászlódobálást. És indul a Palio!


     vissza a kezdő oldalra