2016. június 26-án 19 órakor a Podesztá udvarán bemutatták a Selyemzászlót, Tommaso Andreini sienai művész alkotását, amely július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján a győztes Városnegyedé lesz.


A 2016. július 2-i Palio Selyemzászlóját az Irgalmasság, a szeretet megnyilvánulásának, a humanizmusnak, a segítségnek, a testvérszövetségnek, a közösségnek és az egyetértésnek szentelik.

Ferenc pápa "Misericordiae Vultus" pápai bullájával rendkívüli Szentévet hirdetett, ennek tiszteletére kellett a művésznek az irgalmasság témáját megjelenítenie ezen a „szürrealista” Selyemzászlón.

Tommaso Andreini Siena Székesegyházának Szent kapuján belépve látta meg azt a képet, amelyet a Pápa emblémának választott. Krisztus, az Irgalmasság Istene a szenvedő embert, mint ijedt bárányt a vállára veszi, biztos utakra tereli, gondoskodik róla, oltalmazza, amint azt Lukács evangéliuma elbeszéli. Itt ezen a képen ő maga az Irgalmasság, a védelmező, aki megsegíti azt, akinek szüksége van rá.

Az irgalmasság témája nagyon közel áll a sienaiak szívéhez, mivel értékrendjükben mindenkor irányadó, mélyen kötődik kultúrájukhoz, szerves része a város történelmének és hagyományainak. Ennek tanúsága - a benne látható freskókkal egyetemben - maga a valahai kórház, a Santa Maria della Scala, melyben a Zarándokok termének freskói nap mint nap arra emlékeztetnek, hogy Siena alapjait évszázadok óta a betegek ápolása, a kenyér könyöradománya, az elhagyott gyermekek felkarolása, a vándorok és zarándokok befogadása jelenti. A festő az irgalmasság lényegét ábrázolja a Selyemzászló allegórikus részén.

Szerkezetté szaggatott emberi és állati test, amelybe mindenki beleképzelheti az érzések és hiedelmek belső szerveit. A középpontban Krisztus mellkasából vörös szív emelkedik ki: a teljes műalkotást egybefogva a Pápa üzenetét idézi fel: Irgalmasság.   

   A festmény két végén földöntúli világot látunk, de a közepe evilági. A központi csoportot lovak, és két ember alkotja, akiket szétterjesztett szárnyú angyalok emelnek kinyújtott karral a magasba, a Szűzanya felé: a jócselekedetek az Örökkévalósághoz vezetnek.


Siena Szent Katalin városa, de elsősorban a Szűzanya városa, ünnepüket is neki ajánlják. A futás utáni hálaadáskor énekelt „Te Deum” is ezekkel a szavakkal kezdődik: „Mária, a Kegyelem és Hála anyja, Irgalmasság anyja…”   


   A Szűzanya két oldalán címerek sorakoznak: Siena városnegyedeit, a várost, és a polgármestert képviselik.


A júliusi Palio-n futó 10 Városnegyed címerei a Selyemzászló alját félkörben díszítik, mintha rojtok lennének.   


A festőművész szinte kizárólag semleges színeket választott. A Selyemzászlón nyoma sincs a Városnegyedek színes szimbolikájának, még a jelképeiket is csak arannyal festette. A művész csupán a Szűzanya megjelenítéséhez alkalmaz színeket.


     vissza a kezdő oldalra