2015. június 26-án 19 órakor a Podesztá udvarán bemutatták a Selyemzászlót, Francesco Mori alkotását, amely július 2-án, Sarlós Boldogasszony napján a győztes Városnegyedé lesz.


A Selyemzászlót a Sienában őrzött 225 darab Szent ostya tiszteletének ajánlják annak emlékére, hogy 100 évvel ezelőtt végezték el rajtuk az első biokémiai laborvizsgálatokat. 1730. augusztus 14-én a Szent Ferenc bazilikából elloptak 351 darab szentelt ostyát, amelyeket 3 nap múlva a Provenzano bazilikában találtak meg, majd visszavittek a Szent Ferenc bazilikába. 1914-ben vizsgálatokat végeztek rajtuk, amelyek végeredménye szerint a 351 ostyadarab tökéletesen friss állapotban volt. Megállapították, hogy formájuk és állaguk változatlan, baktériumoktól mentes. Csupán az őket tartalmazó kehely külső falán találtak atkákat és penészt. Mindezt a 2014. szeptember 10-én újra elvégzett vizsgálatok is megerősítették Ma már azért van belőlük csak 225 darab, mert az eltelt idő alatt rendszeresen ellenőrizték az ízűket. Az Oltáriszentség eme csodájának állít emléket a Selyemzászló allegórikus része. Legalul a három címer jelképezi a várost, a három Városharmadot és a népet.

Ezen a Selyemzászlón nem látunk ünneplő tömeget, nincsenek lovak. Lenn a város körvonalai bontakoznak a vöröslő hajnal fényében, odafenn az irgalmas Szűzanya tárja szét az ég kékjével egybeolvadó palástját, hogy védelmezőn betakarja vele a várost.

   Nem egyszerű glória van a feje körül, hanem maga a hold, a Szűzanya egyik jelképe, ahogy az Apokalipszis könyvében van megírva: „kinek öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból a korona”.


A palást arany szegélye a hímzett csillaggal, és a Szűzanya arca is Duccio Madonnáit idézi. A művész Siena egy régi vallási himnuszából kiemelve ezt a könyörgést írta Szűz Mária glóriájára: „La tua Siena difendi” – „Védelmezd a te Sienádat”. 17 betű, ennyi Városnegyed alkotja Siena városát. A betűk színei megegyeznek a Városnegyedek színeivel. A Szűzanya lefelé, Siena városára fordítja tekintetét. Anyai szeretetével az égi tüzektől oltalmazza a várost, palástjának a tűznyelvek nem tudnak ártani, meteorok, hullócsillagok gyújtják fel az éjszaka kékjét, törik meg a sötétet, de az ő védelmező hatalmával szemben a gonosz tehetetlen. Fénylő nap melegíti a várost: Jézus az, ahogy Szent Bernát prédikálta, és a három betű is jelzi: „Iesus Hominum Salvator”. Az egyik - felső - sugár a Szűzanya szívét éri el, a másik - alsó - a város fölé emelkedő Torre del Mangia-t: Krisztus védelmezi a várost, közbenjárása erősíti Siena Szűz Máriához fűződő kapcsolatát.

A nap közepén még egy szimbólum: a Szent ostyákat tartalmazó kehely, körülötte a Városnegyedek jelképei.  

   Lenn Sienát látjuk a tornyaival, azt a panorámát, ami az Osservenza bazilikából látható, elindulva a Szent Ferenc bazilikától, ahonnan ellopták a Szent ostyákat, a Provenzano bazilikáig, ahol hiánytalanul megtalálták őket.     vissza a kezdő oldalra