2013. június 26-án a Podesztá udvarán bemutatták a július 2. Sarlós Boldogasszony tiszteletére készült Selyemzászlót, amelyet a fiatal festő, Claudia Nerozzi a Provenzano-i Madonnának ajánlott.


Minden - a sienaiak számára nagyon fontos - szimbólum megtalálható a Selyemzászlón.


Legfelül, kobaltkék alapon aranyszemcsékkel díszítve a Madonna képmása egy mediterrán asszony jelent és múltat idéző vonásait hordozza, időtlenül, mert mint maga a hit is: örökkévaló.


A festő tiszteletadása jeléül a Selyemzászló középső részén 10 győzedelmes ló képe látható, akiket a város szívében és emlékezetében őriz: Brandano, Zodiach, Panezio, Già del Menhir, Benito, Rimini, Berio, Pitheos, Fedora Saura, Choci. Fejükön a fényes strasszal ékesített tollbokréták ragyogva emelkednek ki a kelméből.


A sienai Palio legfőbb jelképe a Selyemzászlót is uralja. Claudia Nerozzi legyőzhetetlen, erős lova - kedvenc témája - egyúttal a lovak iránt érzett szeretetének kifejezése is.


A ló a tiszta szenvedély maga, ami évszázadokon át megváltoztathatatlan formájában őrzi a város hagyományát, a Palio-t. Ebben a városban úgy szeretik a lovakat, ahogy a Földön sehol máshol, tisztelik őket, hozzáértőn és szeretettel vigyáznak rájuk, gondoskodnak róluk akkor is, amikor már nem tudnak futni, figyelnek nem csak az egészségükre, hanem a lelkükre is.


A sienai művész alkotásában a szent és a profán tökéletes ötvözetét látjuk: a ló futása Szűz Mária tiszteletére, vagy a felemelt karok, ahogy a városnegyedek lakói biztatják a lovakat, és ujjonganak a győzelem fölötti örömükben.


Az ég kékjébe arany betűkkel írja a Te Deum szövegét, a keresztény himnuszt, amelyet énekelve az egész város köszönetet mond a győzelemért. A szöveg a Selyemzászló hátoldalán, a Teret borító sárga homokgyűrűben a paták által hagyott nyomok között folytatódik. Az emlékezet, az örökkévalóság nyomai. Siena egész népe áll az oltár elé, és énekli a Maria Mater Gratiae szavait: “Tu nos ab hoste protege et in mortis hora suscipe”, és: “facci risorgere”.


     vissza a kezdő oldalra