2012. június 25-én a Podesztá udvarán bemutatták a július 2. Sarlós Boldogasszony tiszteletére készült Selyemzászlót. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére futott Palio-t idén annak az évfordulónak szentelik, hogy 800 évvel ezelőtt, 1212-ben Assisi Szent Ferenc Sienába látogatott.


Isten Szegénykéjének életét idézi ez a Selyemzászló, amelyet Claudio Carli, a Szent Ferenc földjén, Assisiben született művész készített.

Alul a szürke, nyers, szegényes gyapjúszövet a Szent puritán csuháját idézve a földi javak megtagadására utal.


Jobbra a „Fácska”, az a bot, amelyet a hagyomány szerint Szent Ferenc első sienai látogatásakor a város Porta Ovile-kapuján kívül eső remetelak közelében szúrt a földbe, hogy megfékezze a nemesek és szegények közötti véres összecsapásokat.


És lám, ebből a botból makktól roskadozó örökzöld tölgyfa nőtt, amelynek ágai most kupolát formáznak, termésein annak a 10 Városnegyednek a színei, amelyek a július 2-i Palio-n futnak majd.


Legfelül a baloldalon a Madonna képe, koronájában Assisi szentjének szimbóluma. A Szűzanya itt nagyon fiatal, szinte kislány, vonásai lágyak, arca békét áraszt, a Szent Ferenc által vallott békét idézi.


A művésznek a szegénységről regulát hozó Szent Ferenc iránti tiszteletét fejezi ki ez az alkotás, és éppen azon az ünnepen, ahol a futás előtti Díszmenetben fényűző kosztümöket viselnek. A szándékosan nyers szövésű kelmén kizárólag a szürkét - szín is, nem is -, ámde annak különböző árnyalatait alkalmazza.


A tölgy ágai átvezetnek a Selyemzászló hátoldalára, ahol a Palion nem futó Városnegyedeket látjuk, lejjebb pedig egy részletet Isten teremtményeinek énekéből:
„Áldjon, Uram, Tégedet földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.”


Assisi Szent Ferenc imádsága egyben az élet himnusza is, az ember és a természet testvéri szövetségének pecsétje. Itt Siena földjére és a Palio-ra utal, amelyet lakói évszázadok óta élnek meg, hogy minden egyes alkalommal helyreállítsák a múlt és jelen közötti kizökkent egyensúlyt. A művész a Palio, Siena és Városnegyedeinek szerelmese, ahol ez az egészen rendkívüli közösség egyedülálló példát mutat arra, hogy egy város a mindennapi élettől teljesen eltérő valóságokat, ezáltal értékes jelent teremt önmagának úgy, hogy gondosan őrzi és ápolja történelmét és hagyományait.


     vissza a kezdő oldalra