Augusztus 10-én a Podesztá udvarán bemutatták a 2012. augusztus 16. Mária Mennybevétele tiszteletére készült Selyemzászlót, Francesco Clemente „szabad művész” alkotását.
Szabad, mert nem számít, hogy mi után kutat, vagy hogy hol él: Nápolyban, Rómában, New Yorkban, Indiában, ám soha semmit nem ismétel, mindig eredetit alkot.


Olyan formákat, mint például az augusztus 16-i Palio-ra festett Madonnája, akinek női mivoltára csak finoman utal, de szeme és arca végtelen térre nyílik, oda, ahol a hit és miszticizmus lakozik, ami átfogja az egész mindenséget. A kelmét szintek nélkül, teljességében kell megértenünk, nincs semmiféle, a szem által alkotott hierarchia, folyamatosságot hoz létre a múlt és a jelen között. Mintha Szűz Mária teste nem is lenne test, palástja kék, ruhája rózsaszín, rajta annak a 10 Városnegyednek a képei, akik 16-án futnak a Palio-n, egyszerre tartalmazzák a keresztény és a sienai identitást. Szűz Mária mintegy ölében hordozza – függőleges irányban – a Városnegyedeket, mintha ugyanúgy hozzá tartoznának, mint Siena városa, amely évente kétszer neki szenteli az ünnepet.     vissza a kezdő oldalra