2009. június 26-án a Városháza udvarán bemutatták a július 2. Sarlós Boldogasszony tiszteletére készített Selyemzászlót és a Masgalano-t.

A városnegyed lakóknak tetszik Eugenia Vanni Selyemzászlója, amelyet Maurizio Cenni polgármester és Marco Pierini mutattak be a Podesztá udvarán. A Városháza által kiadott nyilatkozat a következőket mondja róla:

Rendkívül elegáns és letisztult ez a Selyemzászló, amelyen a szinte gyermeklány Madonna arca az 1300-as éveink asszonyainak jellegzetes vonásait viseli. Finom ovális arc, alig jelzett mosoly, éppen csak annyi, hogy beragyogja a selyem felső részét, ahol a Szűzanya kék szeme árnyalja az égszínkék-zöld színharmóniát, és lágyan beleolvad az aranyba és ezüstbe, amelyek a fehérrel és a feketével a Balzana zászlót uralják. Az ifjú sienai művész képes volt tökéletesen megragadni a Sienai Egyezmény 700. évfordulójának jelentőségét, aminek ezt a Palio-t szenteljük, azaz mindennapi nyelvre fordítani a Siena közéletét 1309-ben rendező jogszabályokat és törvényeket. Mind a korszerű tartalom, mind a szándék szempontjából egyedülálló a középkor történetében, hogy minden polgárral - még azokkal is, akik nem tudtak latinul - megismertessék jogaikat és kötelességeiket, és ezt terjesszék is közöttük. A selyem bal oldalán ez olvasható: "1. bekezdés: Siena városa arra törekszik, hogy hatáskörén belül biztosítsa az emberek jogainak érvényre jutását, úgymint szabadság, egyenlőség, azonos méltóság, arra törekszik, hogy elhárítsa azon gazdasági, társadalmi és kulturális természetű akadályokat, amelyek ezen jogok szabad gyakorlásában őket akadályoznák, és védelmezi az élet minden értékét annak sokféle megnyilvánulásával együtt (…)"

Eugenia Vanni nem csupán megjelenítette Siena város Alkotmányának kiemelkedő értékeit, hanem kiterjesztette ezt a gondolatot azzal, hogy egyenesen a térképnek ábrázolt Városházán belülre helyezte, mindjárt a Madonna képmása alá. Mellette függőlegesen a Városnegyedek szimbólumai, mintegy negatív képen, a heraldika színei nélkül, mintha nem akarná, hogy a hagyományos színeket lássuk, hanem inkább annak a hagyománynak az egyszerű meglétét, amely az idők folyamán oly sok közös ponton érintkezett a hivatalos szabályokkal, amelyek Siena városát az évszázadok alatt egyedivé tették. Eredeti az alsó rész is attól, hogy megjeleníti, és a városnegyedeket jelképező címerek mellé helyezi a kötelet kifeszítő fogaskereket, ügyesen utánozza az indulást egyrészt a tufa színére való festéssel, valamint az azt közvetlenül megelőző pillanatok felidézésével: a futás előtti végső zászlódobálással.

Siena polgármestere, Maurizio Cenni ezt tette hozzá:

Eugenia Vanni ezzel a Selyemzászlóval az ünnep fontos és lényeges részét alkotó jelentéseit, jeleit, szabályait és történéseit próbálja bemutatni, a pályát, a kötelet, a Palio rúdját, a csillagot, és a polgárok együttélésének alapvető szabályait. Ízléssel és találékonyan. Amint megláttam, visszagondoltam a munka megkezdése előtt felmerült ötletre, és elámultam, mert a kész művet frissnek, ugyanakkor alaposnak láttam, az elképzelés úgy kerül rá a selyemre, mint valami varázslat, ami kiszabadít az ész és a művész kezének hatalma alól. Egy olyan valódi Selyemzászló, amely kedves nekünk sienaiaknak, ma este itt egészen biztosan mindenkinek, és majd azután - mint mindig - egyetlen közösségnek.

A Selyemzászló mellett bemutatták az Aldo Agnini által készített Masgalano-t is, amely az Associazione Costone Ricreatorio Pio II adománya. A Városháza által kiadott nyilatkozat ezt mondja róla:

Nagyon különleges Masgalano ez, napóra van rajta, ami méri az idő múlását, most a Palio-ét. 18 óra: felvonul a korabeli Díszmenet. 19 óra: belép a Masgalano. 20 óra: a futás. A Piazza del Campo-t formázó szobrot - amely kirajzolja a Costone meredek lejtőjét - szembeszökően a Futást ütemező órák tagolják, és a nap árnyékát, mint a napóra mutatója, a főszereplő: a ló, vetíti rá. Igéző fényjátékot hoznak létre a művész által felhasznált fémek: a tükörfényesre csiszolt ezüst és a fényezett réz, melyeket Antonio Becci kézműves öntött. Dombormű ábrázolja az általa gondozott gyermekek körében monsignor Nazareno Orlandi-t, a Costone alapítóját.

A polgármester ezzel zárta a bemutatást:

Ez a két alkotás - világosan látható - sok-sok évszázad távlatából mutatja be a város történetét, közös vonásuk az az újító szándék, amely a várost megóvta attól, hogy saját súlya lehúzza. A város most megkapja ezt a két alkotást, hogy elgondolkodjon, emlékezzen, továbbra is nyitott, átlátható és szolidáris legyen azzal, hogy igyekszik folyamatosan befektetni a jövő generációkba, olyankor is, amikor azt hinnénk, hogy csak a szenvedély hajtja. De soha ne feledjük, hogy ez a szenvedély csak attól lehet hiteles és felelősségteljes, hogy ha történelmünkből, hagyományainkból ered, nem kitaláció, vagy engedés az idők nyomásának, hanem valódi eredetünk.

     vissza a kezdő oldalra