Bemutatták a 2009. augusztus 16. Mária Mennybevétele tiszteletére készült Selyemzászlót, Giuliano Ghelli festőművész alkotását.

Megtapsolták a Mária Mennybevételének, és Bernardo Tolomei szentté avatásának szentelt Selyemzászlót. A festményen egy minden képzeletet felülmúló versenyre tekinthetünk a kapu nyílásán át. A lovak mintha Leonardo da Vinci kezétől lennének, és bámulja őket az összes Városnegyed, a színek versenyének szereplői. Kikandikál a szivárvány is, hiszen ő a boldogság, és az elcsitult vihar szimbóluma. Ez Giuliano Ghelli Selyemzászlója, aki születése szerint firenzei, de szenvedélyből sienai. Ő maga így vall: "A családom egyik fele sienai, és kiskoromban irigyeltem a gyerekeket, akik a lovakat helyettesítő üveggolyókkal játszottak, amelyek színesebbek voltak, mint az én játék dugóim."

Végignézve a Palio szimbólumait, világosan kivehetők a Torony, a Csiga és a Párduc. Szent Márk (Csiga) Városnegyedét mutatják az okkertől az égszínkékig terjedő árnyalatok, Stalloreggi (Párduc) Városnegyedét a középen levő piros a kék szegélyekkel, Salicotto (Torony) Városnegyede abból látszik, hogy a Selyemzászló egy élénk vörös "T" köré tekeredik. Nincs oka panaszra a Tarajos sülnek, vagy a Hullámnak sem, lévén hogy a lovak száma öt (Camollia száma), az egyik lovon pedig egy pici kék-fehér hullám látszik. Képek, szimbólumok, amelyek az augusztus 16-ig még hátralévő napokban nem csak a sienaiak álmaiban és éjszakai kívánságaiban fordulnak majd gyakran elő.

A bemutatás után Ghelli a következőket mondta el: "Ez a Selyemzászló tükrözi a művészetemet, és azt, ahogyan dolgozom. Többször is próbálkoztam a festészetben használt különféle anyagokkal, nehogy a Selyemzászlónak baja essék, amikor a győzelem után a városnegyedlakók leveszik a tartójáról. San Bernardót pedig Szűz Mária viszi fel magával, minden sienai tiszteletére." Ettől aztán csak a győztes lesz büszke.

A 2009 augusztusi selyemzászló Giuliano Ghelli festőművész alkotása
A felnagyításhoz kattintsanak a képre.

Giuliano Ghelli Selyemzászlóján "a színek nyelve, ami szavakkal ki nem fejezhető " - így jellemzi Carlo Pedretti - olyan alkotást hoz létre, hogy a szó még a legjobb igyekezet mellett sem elég arra, hogy érthetővé tegye, mit is alkotott a művész. Felmerül az ikonográfiai üzenet és az írott üzenet közötti örök ellentét, amikor a szó makacsul, ámde hiába próbálja tolmácsolni azt, amit a szem a kép sugallta érzékelésen keresztül lát, felfog, nagy nehezen értelmez, majd megmagyaráz.

A telt színnel borított selymet a víz világoskék színe és az okkersárga uralja. Kétfelől a tíz városnegyed színeit hordozó üveggolyók, annak a verseny folyamatosságát jelentő gyermekjátéknak a kellékei, amely az egész évre kiterjeszti a kizárólag a Palio-ra vonatkozó dátumokat. Ettől ismerhető fel a festményen az átvitt értelmű, a városnegyedek életére és a sienaiak együttműködésére rányíló kapu. Középen, piros háttér előtt, öt ló, felül a gyermek Szűz Mária, aki egyik kezében a Balzana-t (Siena címerét) tartja, a másikban pedig a sienai Szent Bernardo Tolomei tiszteletére utaló szimbólumot. "Bármely megnyilvánulás, vagy szituáció elferdíthető, akárcsak egy olyan megrendítő érzés megfestése, mint ami a Palio, amibe annak ellenére kapcsolódtam bele, hogy tudtam: kizárólag a sienaiak Ünnepe." - mondta a művész.

Ennek az alkotásnak a hatására az Ünnep visszatér a maga legtisztább dimenziójához: a játékhoz. A lovakat nem lovasokkal a hátukon, hanem fekete-fehér (utalás a sienai létre) rudak végén látjuk, mint a körhintákon, ugyanúgy, ahogy a városnegyedeket jelképező címereket is a világon egyedülálló módon, a játék dimenziójában jelenítik meg. Köröskörül, mindenfelé vonaldíszeket láthatunk Giuliano Ghelli alkotásán: a színes ecsetvonások mint egy-egy külön kis lélek, ragyogó színezéssel ékesítik a Selyemzászlót, amelyből erőt árasztva tör fel a verseny értelme. A Selyemzászlón ugyanis rajta van minden olyan jelzés, aminek ott kell lennie, attól olyan eredeti, hogy Ghelli a fizikai és a mentális palettájából kizárólag a Palio sajátosságát és célját engedte érvényesülni: a mulatság örömét, az élet-adta boldogságot. Azaz a játékot. A dráma, a vesztes drámája az emberi összetevőben rejlik, ami természetesen nem látható, már csak azért sem, mert azt minden ember csakis személyes és egyedi módon éli meg. Látomás, egyensúlyban az álomszerű és a kézzelfogható között, a fantasztikus és a valóságos között, emlékek jeleinek jelentéseivel telve, amelyek mindannyiunkat összekapcsolnak.

Giuliano Ghelli nemzetközi szinten ismert és nagyrabecsült firenzei festőművész, most is képes volt újabb eredeti vonással bővíteni eddig elért szakmai pályafutását, ezt bizonyítja a New Dada és a Pop Art, de mindezt saját tapasztalatai és kultúrája segítségével úgy érte el, hogy hozzátette, átdolgozta, személyessé és egyben egyetemessé tette a benyomásokat amelyek csak kevesekben képesek úgy megfogalmazódni, hogy művészi alkotás jöjjön létre.
     vissza a kezdő oldalra