- A VÁROSNEGYED -

A városnegyedek identitását a városfalakon belül levő városi tulajdonú területrészek jelentik. Aki ott születik, az városnegyed lakó, ennek logikus következménye, hogy joga és kötelessége a Városnegyed életének részese lenni. A saját terület a városnegyedek létezésének legfőbb, alapvető eleme.

Lehetetlen pontosan megállapítani, hogy mikor alakult ki a jelenlegi 17 városnegyed, nincsenek ugyanis dokumentumok a városnegyedek kialakulásának korából. Vannak viszont bizonyítékok, amelyek már a XV. sz. második felétől igazolják létezésüket.

Siena, Állami Levéltár


Siena 17 városnegyedét 1849. szeptemberi állapotában ábrázoló térképe (G.Silvestri)

Már a XI. századtól fogva, a város püspöki irányítása idején – így írja Giovanni Cecchini – „a városi nép szokásává vált, hogy városuk templomai és kápolnái környékén gyülekezzen, és ott a közös érdekeket érintő kérdéseket megbeszélje. Ennek a szokásnak – amely egybegyűjtötte a lakosokat a különböző városrészekből, és ugyanannyi részre osztotta fel a várost – a következménye, ahogy kialakultak a körzetek”, vagyis a területi alapú közigazgatási kerületek.

A történészek által is elismert legrégebbi felosztás alapján Siena három részből állt, ezeket HARMADOKNAK, VÁROSHARMADOKNAK nevezték, melyek a következők:

CAMOLLIA HARMADA
SAN MARTINO HARMADA
VÁROS HARMADA
Minden Harmad mindegyik városrészben Katonai Testületeket szervezett, amelyek háború esetén kötelesek voltak megvédeni a várost, ellátni a városfalak és a városkapu őrzését, és éjjel őrjáratot biztosítani az utcákon. Az 1300-as években Siena lakói 42 városnegyedben laktak, ezekből az 1348-as rettenetes pestisjárvány után alig több, mint 20 maradt.

A város Társaságai és a városnegyedek a XV-XVII. század között hosszas fejlődésen mentek keresztül. Megtartották a régi szervezetek szerkezetét, és némely szokásait (mint pl. a templomokban való összejövetelek), ám mivel az elsődleges katonai funkciójuk elveszett, a polgári funkciójuk pedig meggyengült, bővítették őket, leginkább szociális és szórakoztató célkitűzésekkel.

Bajorországi Violante Beatrice Kormányzó Az a forma, ahogyan ma a városnegyedeket láthatjuk, Bajorországi Violante Beatrice Kormányzó „Határokat szabályozó rendelet”-e nyomán, 1729-ben kezdett kialakulni. Határokat szabályozó rendelet

Federico Fellini filmrendező 1970:

Ott van nektek Sienában ez a becses valami, és rendkívüli, ahogy a városnegyedek közötti harcban benne van az egységetek. Az egész világ darabokra hullik, ti meg itt vagytok ezekkel az eleven rítusokkal, a múlthoz való hűségetekkel. Szerintem nincs több ilyen Olaszországban. Valamiféle titokzatos zsinór köt össze benneteket az összes, más korokban élt sienai polgárral. Ez szép, nagyon szép!

     vissza a kezdő oldalra