www.ilpalio.org

- PALIOEN -
Oversatt av Laura Vincenzi  
   

INTERNAL SEARCH ENGINE
WRITE THE KEY WORD
ENGLISH VERSION

VERSIONE ITALIANA

VIDEOPalioen strekker seg over fire dager: om morgenen den 29. juni (for Palioen i juli) eller den 13. august (for den i august) blir en hest tildelt hver sin Contrada (Contrada = bydel) som er påmeldt. Denne seremonien kalles "Tratta".

Det utføres 6 treningstester, tre om morgenen kl. 9 og tre om kvelden kl. 19,45 (kl. 19,30 i august). Den siste kveldstreningen kalles "Prova Generale" (General Prøve), mens den aller siste treningen - som foregår om morgenen for Palioen - kalles "Provaccia".

Palio-løpet består av tre runder på Piazza del Campo (Campo Torget), i en bane av stein, såkalt tuffstein, i den ytterste ringen av konkylien (torget har form som en konkylie, "conchiglia" på italiensk). Starten er ved "Mossa", som består av to tau. Hestene med Contradaenes jockeyer tar plass mellom de to tauene i en rekkefølge bestemt ved loddtrekning. Når den 10. og siste Contradaen (som kalles "la rincorsa") er på plass, blir det forreste tauet senket og løpet er i gang.

Contradaen som vinner er den som har den hesten som blir ferdig først med de tre rundene (med eller uten jockey). Seierscontradaen får Palioenspremie eller "Drappellone" til odel og eie, og den forblir alltid i Contradaens egne musuem.Along the road to Chianti...                 Wine collection in a medieval cellar in Siena, Italy[email protected]