www.ilpalio.orgwww.ilpalio.org

VALDIMONTONE


28 maggio 1950     2 luglio 1958     2 luglio 1974     2 luglio 1977

28 maggio 1950 - 2 luglio 1958 - 2 luglio 1974 - 2 luglio 1977


2 luglio 1982     13 settembre 1986     16 agosto 1990     16 agosto 2012

2 luglio 1982 - 13 settembre 1986 - 16 agosto 1990 - 16 agosto 2012